Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster inom kulturexport och -import

  • rättigheter till intressanta verk
  • produktions och samproduktionsmodeller
  • marknadsförings- och finansieringsstrategier
  • utbildning i kulturexport
  • konsultering inom sponsorering
  • konsultering i licens- och juridikfrågor

Produktionsstrategisk modell