Kontakt

Ace-Production

Medelhavsgatan 14 B
00220 Helsingfors
FINLAND

Johan Storgård
VD, Producent
+358 (0)50 517 3224
Skicka mail

Hongjia Qi
Producent
+358 (0)40 026 7107
Skicka mail

Malou Olander
Producer
+358 (0)40 845 2488
Skicka mail

Ledning och operativa organ

Garantiföreningen för Svenska Teatern r.f. grundade bolaget Ace-Production 2008. Företaget leds av en styrelse bestående av ordförande Kjell Sundström samt två ledamöten. VD:n svarar för företagets verksamhet, budget, ekonomi samt redovisning. Företaget har en anställd producent som sköter företagets löpande administrativa uppgifter samt leder och koordinerar projekt.