From Start to Finnish

From Start to Finnish är ett exportprojekt för inhemskt drama understött av Kultur- och Undervisningsministeriet i Finland i samarbete med The Pleasance Theatre (London/Edinburgh). Ace Production koordinerar projektet och har hand om kontakten mellan de finska produktionerna och Pleasance.

Pjäserna som väljs ut för projektet har spelats i Finland tidigare. De engelska versionerna är adaptioner av de finska pjäserna, med brittiska skådespelare. Målet med projektet är att introducera finsk teater till Storbritannien och vise versa samt att utveckla ett starkt band mellan teaterbranschen i de båda länderna.

Projektet började 2010 då pjäsen Death of a Theatre Critic av Joakim Groth (Svenska Teatern) spelades på Edinburgh Fringe Festival. 2011 spelades pjäserna The Overcoat av Esa Leskinen och Sami Keski-Vähälä (Ryhmäteatteri) samt Chaos av Mika Myllyaho (Turun Kaupunginteatteri) på Fringe.

Den 17 till 28 april 2012 spelades The Overcoat av Esa Leskinen och Sami Keski-Vähälä (Ryhmäteatteri) i London och 1-5 maj 2012 spelades Death of a Theatre Critic av Joakim Groth (Svenska Teatern) i London.

På Fringe Festivalen i  augusti 2012 spelades Continous Growth av Esa Leskinen and Sami Keski-Vähälä (Ryhmäteatteri) och My Elevator Days av Bengt Ahlfors (Svenska Teatern) på Edinburgh Fringe Festival. Båda pjäserna fick ett gott mottagande av både publik och media, Continous Growth även vann Fringe First award av The Scotsman och My Elevator Days gästspelade våren 2013 i Svenska Teatern på Nicken.

Till årets Edinburgh Fringe Festival  sätts upp Mammoth av  Leea Klemola (Kuopion Kaupunginteatteri), Bad Boy Eddie av Anna Krogerus (Kajaanin Kaupunginteatteri) och Preen Back Yer Lugs! som baserar sig på Anders Slotte Svensk Resning (Svenska Teatern). Läs mer om  pjäserna här.