Cultural Gateway Finland

Cultural Gateway Finland ägs av fyra finländska företag: Ace-Production, PES-
Arkkitehdit, Pluto Finland och Bif Advisors. Det gemensamma företaget har en
Center Stage Kina varumärke som erbjuder färdiga tjänster till scenkonst producenter
och produktioner för att säkerställa ett framgångsrikt inträde från väst till Kina och
från Kina till väst.

www.centerstagechina.com