MAMMA MIA!

Ace-Production

Ace-Productions är en agentur som äger och förvaltar verk, koncept och rättigheter inom teater och scenkonst. Företaget jobbar främst i Finland och Europa men också i Ryssland, Asien och i övriga världen. Företaget producerar och samproducerar nationella och internationella verk som lämpar sig för kulturexport och -import.

Vi specialiserar oss på produktion, marknadsföring, sponsorering, konsultering, licensering och utbildning. Ace fungerar som en kommersiell aktör inom evenemangsproduktion med samarbetsparter över hela världen.

Garantiföreningen för Svenska Teatern r.f. grundade bolaget Ace-Production 2008. Företaget leds av en styrelse bestående av ordförande Kjell Sundström samt två ledamöten. VD:n svarar för företagets verksamhet, budget, ekonomi samt redovisning. Företaget har en anställd producent som sköter företagets löpande administrativa uppgifter samt leder och koordinerar projekt.

Ace jobbar för att bli ett av de ledande företagen inom sitt område med ett aktivt produktionsnätverk i Norden, Europa och Asien.